Raiden Shogun – Magatsu Mitake Narukami no Mikoto Live Wallpaper

Raiden Shogun - Magatsu Mitake Narukami no Mikoto Live Wallpaper

Raiden Shogun – Magatsu Mitake Narukami no Mikoto Live Wallpaper – Resolution: 3840×2160 – File Size: 50MB – Label: Video, 4K, 3840×2160, Anime Game – Game: Genshin Impact – Character: Raiden Shogun